ABU RAYHON BERUNIY

Tarix, geografiya, filologiya, astronomiya, matematika, geodeziya, mineralogiya, farmakologiya, geologiya va boshqa ko‘plab fanlarga oid qomusiy asarlar muallifi

_________________________________________
Har bir olim o’z muhokamasida amaliyotga asoslanishi, o’z tadqiqotida aniq bo’lishi, to’x’tovsiz mehnat qilishi, xatolarni qidirib tuzatishi, ilmda haqiqat uchun har xil uydirma, yuzakichilikka qarshi kurash olib borishi zarur.
Abu Rayhon Beruniy

MIRZO ULUGʻBEK

Buyuk astronom va matematik, davlat arbobi, Movaraunnahrni 1441-1449 yillar boshqargan, mashhur hukmdor va sohibqiron Amir Temurning nabirasi

_________________________________________
Oilada ota – onalar ayniqsa o’qimishli ota – onalar o’z farzandlarining haqiqiy inson bo’lib kamol topishiga alohida e’tibor berishlari lozim.
                                                                        Mirzo Ulugʻbek

ABDURAUF FITRAT

Oʻzbek tarixchisi, filolog, dramaturg va shoir, zamonaviy oʻzbek adabiyoti asoschilaridan biri, Oʻrta Osiyo jadidchiligining taniqli vakillaridan biri, birinchi oʻzbek professori

_________________________________________

Agar har bir ota o‘z farzandining badbaxt bo‘lishini xohlamasa, uni bu maydonning g‘olibi qilib tayyorlashi kerak. Farzandingizni jismoniy, aqliy, ruhiy tomondan barkamollikka yetkazing va jamiyatning qobil aʼzosiga aylanishi uchun g‘amxo‘rlik qiling.
Abdurauf Fitrat

nocomments