kafedralar

kafedralar

Bakalavriat

Magistratura

Malaka oshirish

Uch yillik maxsus o‘quv dasturi bo‘yicha “falsafa doktori” ilmiy darajasida oliy toifali harbiy ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlanadi