O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINI DAVLAT MUSTAQILLIGINI QO'LGA KIRITISHI

    1991-yil 31-avgustda, Toshkent shahrida O’zbekiston SSR Oliy Kengashining navbatdan tashqari VI sessiyasida Respublikaning davlat mustaqilligi to’g’risida bayonoti qabul qilindi. Tegishli qaror bilan 1-sentabr kuni “Mustaqillik kuni” sifatida tasdiqlandi. O’zbekiston Respublikasi shu kuni “O’zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligining asoslari to’g’risida”gi qonunini qabul qildi. Mamlakat mustaqillikga erishgandan so’ng, milliy istiqlol asoslarini himoya qilish masalasi asosiy masalalardan biri bo’ldi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 1991-yil 6-sentabrdagi Farmoniga muvofiq Mudofaa ishlari vazirligi tashkil etildi, uning shtat tarkibi va vakolatlari belgilab olindi.  1992-yil 14-yanvarda O’zbekiston Respublikasi yurisdiksiyasi nazorati ostida O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi sobiq SSSRning harbiy qismlarini, birlashmalarini, harbiy maktablarini, muassasalarini, tashkilotlarini va boshqa harbiy tuzilmalarini ko’chirish to’g’risida qaror qabul qildi.

    1991-yil 31-avgustda, Toshkent shahrida O’zbekiston SSR Oliy Kengashining navbatdan tashqari VI sessiyasida Respublikaning davlat mustaqilligi to’g’risida bayonoti qabul qilindi. Tegishli qaror bilan 1-sentabr kuni “Mustaqillik kuni” sifatida tasdiqlandi. O’zbekiston Respublikasi shu kuni “O’zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligining asoslari to’g’risida”gi qonunini qabul qildi.
  Mamlakat mustaqillikga erishgandan so’ng, milliy istiqlol asoslarini himoya qilish masalasi asosiy masalalardan biri bo’ldi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 1991-yil 6-sentabrdagi Farmoniga muvofiq Mudofaa ishlari vazirligi tashkil etildi, uning shtat tarkibi va vakolatlari belgilab olindi.
  1992-yil 14-yanvarda O’zbekiston Respublikasi yurisdiksiyasi nazorati ostida O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi sobiq SSSRning harbiy qismlarini, birlashmalarini, harbiy maktablarini, muassasalarini, tashkilotlarini va boshqa harbiy tuzilmalarini ko’chirish to’g’risida qaror qabul qildi.